ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកដោយសុភមង្គល។

ទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តកំពង់ចាម

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកដោយសុភមង្គល។

ទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកដោយសុភមង្គល។

ទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកដោយសុភមង្គល។

ទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តព្រៃវែង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសុភមង្គល។

កាទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តបាត់ដំបង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីម៉ែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកមដោយសុភមង្គល។

កាទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តកំពង់ធំ

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់អាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
010 686 562 | 096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឥណទានភូមិ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនិងទៅកាន់សាធារណជន។ មន្រ្តីឥណទានភូមិអាចបំពេញការងារ និងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ ឬតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យសាខារបស់ម៉ាក់សុីម៉ាឡើយ។ មានន័យថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានគិតគូរដល់សុវត្ថិភាព ការចំណាយរបស់បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសុភមង្គល។

កាទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន
 • ចុះជួបសំណេះសំណាល ពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជន។
 • ជួយរៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទាន ព្រមទាំងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតជូនអតិថិជន។
 • វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន
 • ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាធិការឥណទានដើម្បីអនុម័ត
 • សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់VCO

ខេត្តពោធិ៍សាត់

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជ

 • ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word-Excel
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​តបូត​ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍ ​នៅជិតសាខា ឬទីតាំងប្រតិបត្តិការ

ចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ស្របពេលដែលយើងខិតខំបំពេញ និងរក្សាទំនុកចិត្តពីអតិថិជន គុណតម្លៃស្នូលបានបង្រៀនអោយយើងចេះគោរពស្រលាញ់អ្នកដទៃ មានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងផ្ដោតលើលទ្ធផលរួម។ យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ “សមិទ្ធិផលសម្រេច” របស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ដោយរួមបញ្ចូលរវាងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។​ ទាំងអស់នេះអាចសម្រេចទៅបាន អាស្រ័យដោយការចូលរួមពីអ្នក ដែលជាបុគ្គលចេះផ្ដល់តម្លៃ ផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជន។

ការគោរព ភាពជឿជាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អ្នកដទៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ និងភាពស្មោះត្រង់

តម្លៃពិតប្រាកដបានមកពីវប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នា ស្មារតីអ្នកច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

ខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារដោយមានភាពហ្មត់ចត់ប្រកបដោយវប្បធម៌គុណតម្លៃ និងស្មារតីបង្រួបបង្រួម។

អ៊ីមែល

អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈសារ អេឡេត្រូនិកដែល
មានអាសយដ្ឋានៈ jobs@maxima.com.kh

តាមរយៈទូរសព្ទ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែមអំពីការងារ
010 686 562 | 096 816 8727

តេឡេក្រាម

សាកសួរពត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមឬបង្ហោះឯកសារតាមតេឡេក្រាម:
096 816 8727

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មិនចាំបាច់មានប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកអាចចូលបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យចូលបំម្រើការងារតាមតំណភ្ជាប់នេះ

ពិពណ៍នាការងារនៃនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ទីសា្នក់ការកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • រចនា និងអនុវត្តក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាម ឬការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការ និងការអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នូវដំណើរការអនុលោមភាពរបស់ MAXIMA និងកាត់បន្ថយហានិភ័យសក្តានុពល។
 • រៀបចំ និងអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AML/CFT) ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
 • ធានាថាគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី AML/CFT ត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់ និងប្រកាសចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)។
 • រៀបចំគោលការណ៍ “ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក” និងធានាការអនុវត្តនៅ MAXIMA ។
 • ត្រូវប្រាកដថានីតិវិធី AML ត្រូវបានរក្សាស្របតាមសូចនាករហានិភ័យសំខាន់ៗ។
 • សូមបញ្ជាក់ថា តម្រូវការ/កាតព្វកិច្ចនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ខាងក្រៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹង MAXIMA ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយដំណើរការត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ/គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី។
 • គ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពអនុលោមតាមច្បាប់នៃអាជីវកម្មដើម្បីផ្តល់នូវខ្សែការពារទីពីរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។
 • ទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមហានិភ័យ។
 • ណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រង និងការណែនាំអំពីបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។
 • រាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីការរំលោភបំពានការអនុលោមភាព កំហុស និងព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យផ្សេងៗទៀត។ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយនិយតករ។
 • ផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ។
 • ដើរតួជាចំណុចទំនាក់ទំនងសម្រាប់បុគ្គលិកលើបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការអនុលោមភាព សំណួរ ឬកង្វល់។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ និងគុណតម្លៃរបស់ MAXIMA ។
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុលោមភាពទាក់ទងនឹងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬបទពិសោធន៍ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • បទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើត ឬអនុវត្តកម្មវិធីអនុលោមភាព និងការត្រួតពិនិត្យ។
 • កំណត់ត្រាបទបង្ហាញក្នុងការរចនា និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬដំណើរការថ្មី។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការលើផ្នែកផ្សេងៗនៃហានិភ័យ និងការអនុលោមតាមច្បាប់។
 • ចំណេះដឹងការងារ / ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ / បច្ចេកទេសវាស់វែង។
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត។
 • ជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ។ – ចេះភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 • ចេះកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel, Power-Point, Internet និង E-mail ។
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់។
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១-តុលា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម

ពិពណ៍នាការងារប្រធានផ្នែកសវនករផ្ទៃក្នុង

ប្រធានផ្នែកសវនករផ្ទៃក្នុង

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • អនុវត្តកម្មវិធីសវនកម្ម និងផែនការដែលបានកំណត់
 • ពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិ ផែនការ និងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់
 • គ្រប់គ្រងការចំណាយ និងការវិនិយោគ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវអនុវត្ត និងបញ្ចប់ស្របតាមស្តង់ដារដែលបានបង្កើតឡើង និងក្នុងរយៈពេលកំណត់ ថវិកា និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិសាលភាព។
 • រៀបចំផែនការ និងកាលវិភាគសវនកម្មប្រចាំសប្តាហ៍/ខែ/ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ហើយត្រូវធានាថាសមិទ្ធផលត្រូវបានអនុវត្តតាម។
 • ការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងហានិភ័យ ព្រមទាំងហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន។ បន្ទាប់មកផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់សវនកម្មថ្មី។
 • ពិនិត្យឡើងវិញនូវមធ្យោបាយការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងផ្តល់ព័ត៌មាន និងអនុសាសន៍ដើម្បីកែកំហុស ឬកំហុសដែលបានរកឃើញ។
 • អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាហានិភ័យដែលកំពុងកើតឡើង ដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវប្រតិបត្តិការ និងសវនកម្មដែលទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ និងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់បង្កើតវិធីសាស្រ្តសវនកម្មថ្មី និង/ឬការត្រួតពិនិត្យសមស្រប ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។
 • គាំទ្រការងារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងទីប្រឹក្សា តំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការងារសវនកម្ម។
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត
 • មានជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ
 • មានជំនាញសរសេរ និងនិយាយជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់
 • ទូលំទូលាយទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • ចេះកុំព្យូទ័រក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet និង E-mail
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់
 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនៅតាមតំបន់ និងធ្វើដំណើរតាមខេត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-កញ្ញា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម

ពិពណ៍នាការងារនៃអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ទីសា្នក់ការកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • បង្កើតក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង MAXIMA ។
 • ផ្តល់ការណែនាំយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅទូទាំង MAXIMA ។
 • កំណត់ហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន និងផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីជម្រើស ឬការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសមស្រប។
 • ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងធ្វើការណែនាំអំពីការកែលម្អរបស់វា។
 • កំណត់ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាព រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរ និងការផ្តួចផ្តើមគំនិតថ្មីៗ។
 • ធានាថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបង្កប់នៅកម្រិតប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្ម ហើយបុគ្គលិកគ្រប់កម្រិតទាំងអស់បានដឹង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលជាផ្នែកស្នូលនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។
 • ត្រូវប្រាកដថារបាយការណ៍ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ហានិភ័យ និងអនុលោមភាព និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
 • ឆ្លើយតបលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងគាំទ្រផ្នែកឥណទាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ និងគុណតម្លៃរបស់ MAXIMA ។ ▪
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាក់ទងនឹងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។
 • បទពិសោធន៍ដែលអាចបង្ហាញបានជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ ឬអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
 • កំណត់ត្រាបទបង្ហាញក្នុងការរចនា និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬដំណើរការអាជីវកម្មថ្មី។
 • ចំណេះដឹងការងារ/ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ/បច្ចេកទេសវាស់វែង។
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត។
 • មានជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ។
 • ចេះភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 • ចេះកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet និង E-mail ។
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់។
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១-តុលា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម