ឳកាសការងារជាច្រើនកន្លែង

យើងស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់ដែលបង្កើតផលវិជ្ជមានដល់ សហគមន៍ និងពង្រីកព្រំដែនការកំណត់នៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទំលំទូលាយហើយនឹង នាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អថិតិជននិងក្នុងពេល អនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងលើកស្ទួយដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យ ការងាររបស់ពួកគាត់។

បញ្ជីប្រកាសការងារ

ល.រ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

ចំនួនតម្រូវការ

មន្រ្តីឥណទាន៣០/កញ្ញា/២០២២៤០កន្លែង
មន្រ្តីតំបន់ប្រតិបត្តិការ
៣០/កញ្ញា/២០២២១០កន្លែង
គណនេយ្យករ៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង
មន្រ្តីទីផ្សារឌឺជីថល(អ្នកហាត់ការ)៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង
មន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទីផ្សារឌីជីថល៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងគុណភាពផលបត្រឥណទាន៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៣០/កញ្ញា/២០២២០១កន្លែង

បញ្ជីប្រកាសការងារសម្រាប់មន្រ្តីឥណទានភូមិ

ល.រ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ខេត្ត

តំបន់ប្រតិបត្តិការ

ចំនួនតម្រូវការ

មន្រ្តីឥណទានភូមិ ព្រៃវែងពាមជរ លើដែក ពាមរក៍ កំពង់ត្របែក៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ កំពង់ចាមចំការលើ ស្ទឹងត្រង់ និងក្រូចឆ្មារ៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅ សិរីសោភ័ណ មង្គលបូរី៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ ត្បូងឃ្មុំតំបែរ អូររាំងឳ ពញាក្រែក៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ បាត់ដំបងបាកាន ក្រគរ កណ្ដៀង៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ ពោធិ៍សាត់បវែល គាស់ក្រឡ រតនមណ្ឌល៤កន្លែង
មន្រ្តីឥណទានភូមិ កំពង់ធំកំពង់ស្វាយ តាំងគោក ប្រាសានសំបូរ បារាយណ៍៤កន្លែង