មន្ត្រីសេវាកម្មអតិថិជន

មន្ត្រីសេវាកម្មអតិថិជន

ទីតាំង៖: ការិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • កត់ត្រាបណ្តឹងតវ៉ា ឬការផ្តល់មតិយោបល់របស់អតិថិជន ដើម្បីបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ
 • រៀបចំឯកសារកម្ចីដែលបានអនុម័ត រួចបញ្ចូនទៅកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើការបើប្រាក់ជូនអតិថិជន
 • បង្កើត និងគ្រប់គ្រងសំបុត្រដែលពាក់ព័ន្ធ និងការសារសួរព័ត៌មានរបស់-អតិថិជន បណ្តឹងតវ៉ា ឬការផ្តល់មតិយោបល់របស់អតិថិជន និងព័ត៌មានផ្សេងៗ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រង
 • គណនាការកាត់រំលស់ និងការបញ្ចេញចោលនូវទ្រព្យសកម្ម រយៈពេលវែង។
 • បំពេញការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • -ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ និងមានអទិភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែល-កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងជំនាញធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ-ត្រូវមានបទពិសោធន៏ការងារទាក់ទងនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអតិថិជន (ឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនិងការលក់ឬទំនាក់ទំនងអតិថិជននិងដោះស្រាយបញ្ហា)
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកបំរើអតិថិជនក្នុងវិស័យធនាគារឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការជឿទុកចិត្តប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់
 • ត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយខ្លួនឯង
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម