ពិពណ៍នាការងារប្រធានតំបន់

ប្រធានតំបន់

ទីតាំង៖ សាខាសៀមរាប និងសាខាបាត់ដំបង។

ការទទួលខុសត្រូវ

 • ត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាខាបង្កើតនិងអនុវត្តន៍កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អោយបានត្រីមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ធានាអោយបាននូវយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងគោលបំណងអោយបុគ្គលិកយល់ច្បាស់និងអនុវត្តន៍អោយបានត្រីមត្រូវក្នុងតំបន់
 • ជំរុញនិងពិនិត្យមើលនូវលទ្ធផលការងារដើម្បីធានាអោយបានការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តអោយត្រូវជាមួយតំបន់
 • ត្រូវដាក់ការងារនិងការកំណត់សំរាប់ការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់និងការចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តន៍
 • ធ្វើការវិភាគនិងការទទួលខុសត្រូវពត៌មានអាជីវកម្មនិងការរចនាកែលម្អប្រតិបត្តិការដោះស្រាយនិងទទួលខុសត្រូវរៀបចំឡើងវិញដើម្បីទាញយកឱកាស
 • អនុវត្តន៍និងពិនិត្យមើលក្នុងតំបន់ថវិកាផលបត្រ –
 • រៀបចំរបាយការណ៍អោយបានត្រីមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាទៅអោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាខាដើម្បីអនុវត្តន៍នូវចំណុចសំខាន់ៗនិងលទ្ធភាពក្នុងតំបន់ –
 • ធ្វើជាគំរូសំរាប់ការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការដឹងនាំដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត
 • ត្រូវផ្តល់មតិយោបល់កែលម្អជំរុញការផ្តល់ដំបូលមាននិងការបង្រៀនដោយផ្ទាល់នូវរបាយការណ៍ ជំនាញ ចូលរួមនិងបន្តអភិវឌ្ឍន៍អោយមានប្រសិទ្ធភាព
 • ពិនិត្យមើលទាំងមូលការទទួលខុសត្រូវរបស់ HR សំរាប់តំបន់រួមបញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកការផ្តល់ឱកាសការបង្រៀននិងការអភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រងការងារ ការគ្រប់គ្រងវិន័យ និង ការថែទាំសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងការស្ដារនីតិសប្បទា

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ត្រូវធ្វើប្ដេជ្ញាចិត្តអោយបានពេញលេញជាមួយ ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ និងគុណតម្លៃរបស់ម៉ាក់សុីម៉ា
 • មានបរិញ្ញាបត្រ័ជំនាញ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឬគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ឬ ជំនាញប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំក្នុងស្ថាប័ន MFI ឬ Bank –
 • ស្មោះត្រង់,រូសរាយរាក់ទាក់,និងជំនាញបង្កើតថ្មី
 • ជំនាញ អង់គ្លេស និង ខ្មែរ
 • ចេះ Word ,Excel internet and E-mail
 • បង្ហាញអំពីអប្បកិរិយាប្រកបដោយក្រមសីលធម៍និងភាពជឿជាក់
 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
 • មានសមត្ថភាពធ្វើការក្រោមសំពាធនិងជុំរុញទឹកចិត្តខ្ពស់

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១-មករា-២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម