ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីឯកទេសធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ

មន្រ្តីឯកទេសធនាគារហិញ្ញវត្ថុ

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ព្រែកអញ្ចាញ,កងមាស,ពារាំង,កំពង់ធំ,សៀមរាប

ការទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបតិ្តការ
 • សម្របសម្រួលជាមួយអតិថិជនក្នុងការរៀបចំដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី
 • ចុះធ្វើការវិភាគ និងវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី និងបញ្ចូលព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជូនអតិថិជនអំពីការអនុម័តប្រាក់កម្ចី
 • រៀបចំ និងបោះពុម្ពឯកសារប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការបញ្ចេញឥណទាន
 • រក្សាទុកឯកសារប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងទូរសុវត្ថិភាព
 • ធ្វើការតាមដាននូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញជូនអតិថិជន
 • គ្រប់គ្រង និងថែរក្សានូវគុណភាពឥណទាន
 • ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥
 • រស់នៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើស
 • មានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំផ្នែកមន្រ្តីឥណទាន
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
 • មានជំនាញខាងលក់ ពូកែទំនាក់ទំនង ស្មោះត្រង់និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • ផ្តល់អតិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកមានទីលំនោអចិន្រ្តៃយ៍នៅសាខាឬនៅជិតតំបន់ប្រតិបត្តិការ

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម