ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់

មន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • អនុវត្តមូលដ្ឋានការងារលើកម្មវិធីសវនកម្ម និងផែនការសវនកម្ម
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការសវនកម្ម និងសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់សាខា និងការិយាល័យកណ្តាល
 • ធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យ អតិថិជនដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាមិនមានអតិថិជនខ្យល់
 • ពិនិត្យលើការវិធានការ តាមគោលនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិ ផែនការ និងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់
 • ត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តការតាមដានទៅតាមលទ្ធផលសវនកម្ម
 • ពិនិត្យឡើងវិញនូវមធ្យោបាយការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងផ្តល់ព័ត៌មាន និងយោបល់ដើម្បីកែកំហុស ឬកំហុសដែលបានរកឃើញ
 • រៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មបន្ទាប់ពីធ្វើសវនកម្ម
 • អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ស្វែងរកហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន ដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវប្រតិបត្តិការ និងសវនកម្មផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ផ្តល់មតិយោបល់សម្រាប់បង្កើតវិធីសាស្រ្តសវនកម្មថ្មី និង/ឬការត្រួតពិនិត្យសមស្រប ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
 • ជួយ និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសវនកម្មថ្មីអំពីបច្ចេកទេស និងជំនាញសវនកម្ម។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត
 • មានជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ
 • មានជំនាញសរសេរ និងនិយាយជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់
 • ទូលំទូលាយទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • ចេះកុំព្យូទ័រក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet និង E-mail
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់
 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនៅទីវាល និងធ្វើដំណើរតាមខេត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-កញ្ញា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម