ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ទីតាំងបម្រើការងារ: ការិយាល័យកណ្តាល

ទំនួលខុសត្រូវ

 • Develop company level document under the supervision of the CXO, such as long-term strategy
 • Manage staff personnel data including preparation of staff personnel profile, record staff information, and arrange staff movement memo
 • Develop the recruitment and selection strategies to attract the qualified applicants..
 • Set the recruitment plan to align with business’s need and support the hiring managers to recruit the qualified staff on time.
 • Maintain relationships with colleges, job fairs, employment agency and related partners as part of recruiting efforts
 • Prepare job announcement for related job vacant
 • Join in the interview committee to interview and select the applicants.
 • Recruit the staff on time to support the hiring managers’ need.
 • Develop and execute the recruitment plan as per business’s requirement
 • Negotiate and job offer with the successful candidate
 • Manage on recruitment budget and other tasks as assigned by manager

លក្ខណះសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
 • University degree in HR Management or Business Administration or related fields
 • Knowledge and skill related to HR Compliance is advantage
 • At least 2 years of working experiences in HR management.-Be honest, friendly, active and creative
 • Good Interpersonal Skills
 • Fluent in Khmer language and English
 • Computer literacy in MS. Word, Access, Internet and E-mail
 • Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖.

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

.

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម