ពិពណ៍នាការងារប្រធានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ប្រធានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ទីស្នាក់កណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • បង្កើតគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ការអនុលោមភាព និងប្រសិទ្ធភាព។
 • ដឹកនាំដំណើរការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនង។
 • ផ្តល់របាយការណ៍ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា លើក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងកង្វះការគ្រប់គ្រង
 • ដើម្បីធានាបាននូវការទំនាក់ទំនងសមស្រប ឯកសារ ការកើនឡើងដល់អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់។
 • ធ្វើការសហការជាមួយក្រុមប្រតិបត្តិការ និងសាខា ក្រុមការងារ CVA & Online team ដើម្បីអនុវត្ត និងតាមដានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួសជុលដែលកើតចេញពីការវាយតម្លៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពកែតម្រូវ។
 • អភិវឌ្ឍ និងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងរៀបចំសម្ភារៈព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធលើគោលបំណង ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង វិធីសាស្រ្ត និងវិធីសាស្រ្តដល់ដៃគូអាជីវកម្មជាប្រចាំ ដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រង។
 • ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៃការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនៅក្នុង MIS និងការប្រមូលទិន្នន័យវាលសម្រាប់សាខាដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងតំបន់និងស្វែងរកកំហុសដើម្បីជៀសវាង។
 • រួបរួមជាមួយក្រុម ដើម្បីបរិយាកាសការងារល្អ និងការលើកទឹកចិត្តជាក្រុម។
 • របាយការណ៍តាមដានប្រចាំថ្ងៃ
 • សប្តាហ៍ទៅកាន់ HOC និងមតិត្រឡប់ប្រចាំខែនិងរបាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានឥណទាន។
 • គ្រប់គ្រងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន និងធ្វើដំណើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសាខាមួយទៅសាខាមួយ។
 • ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើមាន។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ឥណទាន/គ្រប់គ្រងឥណទានក្រុមធានា ឯកត្តជន ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail.
 • អាចប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • ផ្តល់អាទិភាព បេក្ខជនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍នៅជិតសាខាខាងលើ ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍កាន់ការងារនៅតំបន់សាខាខាងលើ។
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់
 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនៅតាមតំបន់ និងធ្វើដំណើរតាមខេត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-កញ្ញា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម