ពិពណ៍នាការងារប្រធានផ្នែកសវនករផ្ទៃក្នុង

ប្រធានផ្នែកសវនករផ្ទៃក្នុង

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • អនុវត្តកម្មវិធីសវនកម្ម និងផែនការដែលបានកំណត់
 • ពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិ ផែនការ និងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់
 • គ្រប់គ្រងការចំណាយ និងការវិនិយោគ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវអនុវត្ត និងបញ្ចប់ស្របតាមស្តង់ដារដែលបានបង្កើតឡើង និងក្នុងរយៈពេលកំណត់ ថវិកា និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិសាលភាព។
 • រៀបចំផែនការ និងកាលវិភាគសវនកម្មប្រចាំសប្តាហ៍/ខែ/ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ហើយត្រូវធានាថាសមិទ្ធផលត្រូវបានអនុវត្តតាម។
 • ការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងហានិភ័យ ព្រមទាំងហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន។ បន្ទាប់មកផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់សវនកម្មថ្មី។
 • ពិនិត្យឡើងវិញនូវមធ្យោបាយការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងផ្តល់ព័ត៌មាន និងអនុសាសន៍ដើម្បីកែកំហុស ឬកំហុសដែលបានរកឃើញ។
 • អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាហានិភ័យដែលកំពុងកើតឡើង ដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវប្រតិបត្តិការ និងសវនកម្មដែលទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ និងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់បង្កើតវិធីសាស្រ្តសវនកម្មថ្មី និង/ឬការត្រួតពិនិត្យសមស្រប ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។
 • គាំទ្រការងារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងទីប្រឹក្សា តំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការងារសវនកម្ម។
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត
 • មានជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ
 • មានជំនាញសរសេរ និងនិយាយជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់
 • ទូលំទូលាយទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • ចេះកុំព្យូទ័រក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet និង E-mail
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់
 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនៅតាមតំបន់ និងធ្វើដំណើរតាមខេត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-កក្កដា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម