ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

ទីតាំងបម្រើការងារ: ការិយាល័យកណ្តាល

ទំនួលខុសត្រូវ

Liaise with Ministry of Labor and Vocation

1.Manage on compensation and compensation in compliance with labor law and MAXIMA’s policies.

-Calculate monthly payroll and other benefit with accuracy and provide payroll on time Calculate incentive and bonus if any

-Training, and other government entity in term of HR issues.

-Prepare of registration of new enterprise to Ministry of Labor

-Arrange work permit

-Prepare NSSF requirement for staff

-Other tasks

2.Manage staff personnel data

-Preparation of staff personnel profile

-Record staff information

-Arrange staff movement memo

3.Manage the recruitment and selection process corresponding to the business‘s need.

-Develop the recruitment and selection strategies to attract the qualified applicants.

-Set the recruitment plan to align with business’s need and support the hiring managers to recruit the qualified staff on time.

-Join in the interview committee to interview and select the applicants.

-Recruit the staff on time to support the hiring managers’ need

4. Assist Head of Department to develop, update, and implement the HR policies and procedures to comply with MAXIMA’s vision, mission, objectives, and Cambodian labor law.

-Set up the HR policies and procedures to comply with the law and to align with MAXIMA’s strategic business.

-Update the policies and procedures in reference to the business‘s need.

-Implement the HR policies and procedures and take action with who have broken the policies and procedures.

លក្ខណះសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

  • Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
  • University degree in HR Management or Business Administration or related fields
  • At least 3 year of working experiences in HR management.
  • Be honest, friendly, active and creative
  • Good Interpersonal Skills
  • Fluent in Khmer language and English
  • Computer literacy in MS. Word, Access, Internet and E-mail
  • Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
  • High level of commitment

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖.

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម