ពិពណ៍នាការងារនៃនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ទីសា្នក់ការកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • រចនា និងអនុវត្តក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាម ឬការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការ និងការអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នូវដំណើរការអនុលោមភាពរបស់ MAXIMA និងកាត់បន្ថយហានិភ័យសក្តានុពល។
 • រៀបចំ និងអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AML/CFT) ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
 • ធានាថាគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី AML/CFT ត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់ និងប្រកាសចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)។
 • រៀបចំគោលការណ៍ “ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក” និងធានាការអនុវត្តនៅ MAXIMA ។
 • ត្រូវប្រាកដថានីតិវិធី AML ត្រូវបានរក្សាស្របតាមសូចនាករហានិភ័យសំខាន់ៗ។
 • សូមបញ្ជាក់ថា តម្រូវការ/កាតព្វកិច្ចនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ខាងក្រៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹង MAXIMA ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយដំណើរការត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ/គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី។
 • គ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពអនុលោមតាមច្បាប់នៃអាជីវកម្មដើម្បីផ្តល់នូវខ្សែការពារទីពីរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។
 • ទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមហានិភ័យ។
 • ណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រង និងការណែនាំអំពីបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។
 • រាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីការរំលោភបំពានការអនុលោមភាព កំហុស និងព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យផ្សេងៗទៀត។ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយនិយតករ។
 • ផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ។
 • ដើរតួជាចំណុចទំនាក់ទំនងសម្រាប់បុគ្គលិកលើបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការអនុលោមភាព សំណួរ ឬកង្វល់។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ និងគុណតម្លៃរបស់ MAXIMA ។
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុលោមភាពទាក់ទងនឹងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬបទពិសោធន៍ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • បទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើត ឬអនុវត្តកម្មវិធីអនុលោមភាព និងការត្រួតពិនិត្យ។
 • កំណត់ត្រាបទបង្ហាញក្នុងការរចនា និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬដំណើរការថ្មី។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការលើផ្នែកផ្សេងៗនៃហានិភ័យ និងការអនុលោមតាមច្បាប់។
 • ចំណេះដឹងការងារ / ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ / បច្ចេកទេសវាស់វែង។
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត។
 • ជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ។ – ចេះភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 • ចេះកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel, Power-Point, Internet និង E-mail ។
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់។
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-កក្កដា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម