ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីទីផ្សារឌីជីថល

មន្រ្តីទីផ្សារឌីជីថល

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • បទពិសោធន៍នៃការបង្កើតមាតិការឌីជីថលដោយប្រើ Canva និង Adobe Creative Suit
 • ការគ្រប់គ្រងការរចនា និងកាលវិភាគមាតិការ
 • ការបង្វឹកការគ្រប់គ្រង និងរចនាBrand
 • លើសពីនេះ អ្នកនឹងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ នឺងមានសហការ និងគាំទ្រក្រុមប្រតិបត្តិការជាមួយនិងផ្នែកទីផ្សាររបស់ Maxima និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្មសិក្សា។
 • Maximaយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើការបណ្ណុះបណ្តោលជំនាញរបស់អ្នក។
 • ជួយនាំយកគំនិតថ្មីៗទាក់ទងនឹងរចនាបទ និងសោភ័ណភាពនៃការរចនា
 • អនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលផ្អែកលើចំណេះដឹង និងជំនាញរចនារបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់នូវការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
 • ជួយសកម្មភាពទីផ្សារឌីជីថល

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ត្រូវជានិស្សិតដែលមានជំនាញ IT ឬ Design ឬមុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ជំនាញភាសាអង់គ្លេស
 • មានផលប័ត្ររចនាក្រាហ្វិក ឬគំរូ

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម