ពិពណ៍នាការងារនៃអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ ទីសា្នក់ការកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • បង្កើតក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង MAXIMA ។
 • ផ្តល់ការណែនាំយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅទូទាំង MAXIMA ។
 • កំណត់ហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន និងផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីជម្រើស ឬការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសមស្រប។
 • ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងធ្វើការណែនាំអំពីការកែលម្អរបស់វា។
 • កំណត់ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាព រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរ និងការផ្តួចផ្តើមគំនិតថ្មីៗ។
 • ធានាថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបង្កប់នៅកម្រិតប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្ម ហើយបុគ្គលិកគ្រប់កម្រិតទាំងអស់បានដឹង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលជាផ្នែកស្នូលនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។
 • ត្រូវប្រាកដថារបាយការណ៍ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ហានិភ័យ និងអនុលោមភាព និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
 • ឆ្លើយតបលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងគាំទ្រផ្នែកឥណទាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ និងគុណតម្លៃរបស់ MAXIMA ។
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាក់ទងនឹងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។
 • បទពិសោធន៍ដែលអាចបង្ហាញបានជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ ឬអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
 • កំណត់ត្រាបទបង្ហាញក្នុងការរចនា និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬដំណើរការអាជីវកម្មថ្មី។
 • ចំណេះដឹងការងារ/ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ/បច្ចេកទេសវាស់វែង។
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងច្នៃប្រឌិត។
 • មានជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ។
 • ចេះភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 • ចេះកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet និង E-mail ។
 • បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់។
 • កម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម