ពិពណ៍នាការងារនាយកសាខា

នាយកសាខា

ទីតាំង៖ សាខាស្រុកបន្ទាយមាស

ការទទួលខុសត្រូវ

 • ត្រូវធ្វើការតាមមូលដ្ឋានច្រើនជាងក្នុងការិយាល័យ(៨០%)ដោយចុះតាមផ្ទះអតិថិជននិងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់មន្រ្តីឥណទានថ្មីនិងមន្រ្តីឥណទានភូមិដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
 • រៀបចំការងារប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសនិងការងារប្រចាំឆ្នាំសំរាប់សាខាទាំងមូលដោយអនុលោមទៅតាមការដាក់អនុម័តកម្ចីនិងការបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្រ្តការផ្តល់នូវសាវាកម្ចីអោយមានប្រសិទ្ធភាព
 • គ្រប់គ្រងនិងបន្តជុំរុញការដីកនាំនិងការបង់សងរបស់អតិថិជនដើម្បីធានាអោយនូវប្រសិទ្ធផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ចំណេញ៕
 • ធានាអោយបាននូវការអនុវត្តន៍ការប្រកាន់ភ្ជាប់របស់សាខាទៅគោលនយោបាយទាំងអស់និងការបន្តប្រតិបត្តិការការងារដូចជានិតិវិធីឥណទានហិរិញ្ញវត្ថុAMLនិងនិតិវិធីរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនិងចុះជួបជាមួយមន្ត្រីឥណទានភូមិហើយអតិថិជនខ្លះៗរៀងរាល់មួយខែម្តង៕
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្រ្តីឥណទាន/ឥណទានភូមិជាប្រចាំធ្វើការចែករំលែកពត៍មានអំពិបរិយាកាសការងារនិងសកម្មភាពផែនការប្រចាំថ្ងៃនិងទទូលការស្នើរសុំពី មន្ត្រីឥណទាននិងមន្ត្រីឥណទានភូមិ។
 • ត្រូវធ្វើសវកម្មផ្ទៃក្នុងរូមបញ្ចូលទាំងការមើលអោយបានល្អិតល្អន់នៃសារកម្ចីរបស់អតិថិជននិងការសមតាមរបស់និយោជិតជាមួយគោលនយោបាយរបស់ Maxima និងនិតិវិធីក្នុងការអនុម័ត។
 • ត្រូវពិនិត្យការងារគណនេយ្យនិងការងាររដ្ឋបាលក្នុងសាខា។
 • ត្រូវធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននិងធានានូវការរក្សាបុគ្គលិកនិងការចូលរូមជ្រើសរើសបុគ្គលិក។
 • ធ្វើការចូលរូមគ្រប់គ្រងនិងវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់។
 • ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយនូវបញ្ហាវិវាទនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរបស់បុគ្គលិក។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ឥណទាន/គ្រប់គ្រងឥណទានក្រុមធានា ឯកត្តជន ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail.
 • អាចប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានអត្តចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • ផ្តល់អាទិភាព បេក្ខជនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅជិតសាខាខាងលើ ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍កាន់ការងារនៅតំបន់សាខាខាងលើ។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម