ពិពណ៍នាការងារនាយកសាខា

នាយកសាខា

ទីតាំងបម្រើការងារ៖ សាខាអរិយក្សត្រ (ARK)

ការទទួលខុសត្រូវ

 • ចំណាយពេល 80% លើការគ្រប់គ្រងការងារនៅ Field រួមទាំងការចុះជួបអតិថិជន និងការពិនិត្យមើលវីដេអូ និងការហ្វឹកហ្វឺនមន្រ្តីឥណទាន/មន្រ្តីឥណទានភូមិ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសមត្ថភាព។
 • រៀបចំផែនការប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សាខា បញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចផែនការឥណទាន
 • គ្រប់គ្រង និងតាមដានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការសងត្រលប់របស់អតិថិជន ដើម្បីធានាគុណភាពនៃផលប័ត្រឥណទាន និងប្រាក់ចំណេញ
 • ធ្វើឲ្យប្រាកដថា សាខាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា គោលនយោបាយឥណទាន ហិរញ្ញវត្ថុ AML និងធនធានមនុស្ស។ល។ -ចុះជួបជាមួយ VCO និងអតិថិជនមួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ម្តងមួយខែ
 • ទំនាក់ទំនងCO/VCO ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន សាកសួរពីការអនុវត្តការងារ និងផែនការសកម្មភាព ប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងទទួលយកនូវសំណើផ្សេងៗពី CO/VCO ។
 • ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង រួមមានត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់លើ ឯកសារឥណទាន អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្រមតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • ពិនិត្យការងារគណនេយ្យ និងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខា
 • បណ្តុះបណ្តាល និងបង្ហាត់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ លើកទឹកចិត្ត ថែរក្សាបុគ្គលិក និងចូលរួមក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • ចាត់ចែង និងចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមឪវាទ
 • ចាត់ចែង និងដោះស្រាយវិវាទ ឬបញ្ហាផ្សេងៗ របស់បុគ្គលិក អតិថិជន ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន អាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
 • ដឹកនាំការប្រជុំក្នុងសាខា និងចូលរួមការប្រជុំជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗទៀត
 • រៀបចំរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន អគ្គនាយក ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ – មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ឥណទាន/គ្រប់គ្រងឥណទានក្រុមធានា ឯកត្តជន ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet និង E-mail. – អាចប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • ផ្តល់អាទិភាព បេក្ខជនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយិ៍នៅជិតសាខាខាងលើ ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍កាន់ការងារនៅតំបន់សាខាខាងលើ។
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់
 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនៅតាមតំបន់ និងធ្វើដំណើរតាមខេត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១-ឧសភា-២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យឥឡូវ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល