ពិពណ៍នាការងារមន្រ្តីសវនកម្ម

មន្រ្តីសវនកម្ម

ទីតាំង៖ ការវិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • អនុវត្តន៍ការងារបន្ថែមដោយផ្អែកលើកម្មវិធីសវនកម្មនិងផែនការរបស់សវនកម្ម
 • ធ្វើសវនកម្មប្រតិបត្តិការណ៍ និង សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់សាខានិងការិយាល័យកណ្តាល
 • ធ្វើសវនកម្មការចុះសួរពត័មានអតិថិជនដើម្បីប្រាកដថាគ្មានអតិថិជនបន្លំ
 • ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបញ្ហាទាក់ទងនិងបញ្ជីគោលនយោបាយនិតិវិធីនិងបទបញ្ញត្តិ
 • ពិនិត្យឡើងវិញនៅមធ្យោបាយការងារទ្រព្យសម្បត្តិនិងការផ្តល់អនុសាសន៍និងពត៌មានជាក់លាក់
 • រៀបចំរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើសវនកម្មរួច រៀបចំរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើសវនកម្មរួច
 • ជុំរុញនិងអភិវឌ្ឍន៍ភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបន្តផ្សែងរកហានិភ័យផ្សេងៗ
 • កំណត់ហានិភ័យដែរកើតមានដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យ និង ផលប៉ះពាល់សវនកម្ម
 • ផ្តល់ការណែនាំសំរាប់ការអភិវឍ្ឍន៍សវនកម្មដែរថ្មីនិងការកំណត់នូវការគ្រប់គ្រងដើម្បីកាត់ហានិភ័យ
 • ជួយបណ្តុះបណ្តាលនូវមន្ត្រីសវនកម្មថ្មីនូវជំនាញបច្ចេកទេស សវនកម្ម

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • បរិញ្ញាបត្រ សវនកម្ម គណនេយ្យ ធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ ឬ គ្រប់គ្រង រី បរិញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល
 • ស្មោះត្រង់ និង រូសរាយរាក់ទាក់ និង ចូលចិត្តការបង្កើតថ្មី
 • ពូកែខាងទំនាក់ទំនង
 • ពូកែខាងសរសេរនិងនិយាយអក្សរខ្មែរ និង អង់គ្លេស
 • មានចំណេះដីងល្អទាំងភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាខ្មែរ
 • ចេះប្រើកម្មវិធី Microsoft Word Excel Power Point Internet Email, Quick Book
 • មានក្រមសីលធម៍ខ្ពស់និងមានភាពជឿជាក់
 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធនិងលើកទីកចិត្ត
 • អាចចុះតាមខេត្តបាន

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣០-មេសា-២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម